Ngày cập nhật: 07:57:47 09/06/2017
Cũng tham quan, trãi nghiệm điểm homestay du lịch sinh thái Đất Mũi Quách Văn Ngãi