DU LỊCH HOMESTAY SINH THÁI CỘNG ĐỒNG ĐẤT MŨI
DU LỊCH HOMESTAY SINH THÁI CỘNG ĐỒNG ĐẤT MŨI
Du khách cùng ăn, ngủ, tham gia sinh hoạt với chủ nhà - du lịch homestay không còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng lần đầu tiên được triển khai ở vùng đất tận cùng tổ quốc và mang đến thành công bất ngờ. Không chỉ mang lại thu nhập cao cho mình, mô hình này đã góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững cho nhiều người.
Du lịch sinh thái Đất Mũi: Bảo vệ môi trường, tăng thu nhập
Du lịch sinh thái Đất Mũi: Bảo vệ môi trường, tăng thu nhập
Vì sao, và bằng cách nào các hoạt động bảo tồn đóng vai trò quan trọng không chỉ với môi trường mà còn đối với đời sống cộng đồng? Cùng chúng tôi xem xét mô hình du lịch sinh thái được phát triển tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau để hiểu rõ hơn sự liên hệ chặt chẽ giữa việc bảo vệ thiên nhiên và cải thiện sinh kế người dân địa phương.